Downloads

Rapporten ter visielegging N33 Midden

Ontwerp Tracé Besluit

Toetsingsadvies van Commissie mer – oktober 2020

Samenvatting OTB N33 Midden – augustus 2020

Ontwerp Trace Besluit N33 Midden – ondertekend

I – Besluit_Ontwerp Trace Besluit N33 Midden_zonder kaarten

III – Toelichting_Ontwerp Trace Besluit N33 Midden_2020

A-kaart 01 tm 10 N33 Midden

A-Overzichtskaart – N33 Midden

MER

Mileueffectrapport fase 2 – N33 Midden

Archeologie

Deelrapport Archeologie inclusief bijlagen – N33 Midden

Bodem

Deelrapport Bodemkwaliteit incl bijlagen – N33 Midden

Externe Veiligheid

Deelrapport externe veiligheid incl bijlagen – N33 Midden

Geluid

Geluid – Hoofdrapport rijkswegen incl bijlagen – N33 Midden

Geluid – Deelrapport_Algemene achtergrond – N33 Midden

Geluid – Deelrapport_OWN incl bijlagen – N33 Midden

Geluid – Deelrapport_Specifiek rijkswegen incl bijlagen – N33 Midden

Landschapsplan

Landschapsplan N33 Midden

Luchtkwaliteit

Deelrapport Luchtkwaliteit met bijlagen – N33 Midden

Natuur

Deelrapport Natuur incl bijlagen A-D – N33 Midden

Memo Stikstofemissie N33 Midden

Verkeer

Deelrapport Verkeer inclusief alle bijlagen – N33 Midden

Verkeersveiligheid

Deelrapport Verkeersveiligheid – N33 Midden

Water

Deelrapport Water incl bijlagen – N33 Midden

 

Hieronder vindt u alle documenten over de N33 Midden

Nota van Antwoord 16 oktober 2018

Persbericht definitieve keuze X1

Kaart X1

Rapportage Quick Scan Appingedam

Getekende intentieverklaring Duurzaamheid N33 Midden

Kennisgeving N33 Midden voorgenomen voorkeursalternatief 2018

Folder voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden

Onderbouwing voorgenomen voorkeursalternatief

Ontwerpsessies en Bijeenkomsten 2019

Bewonersavond Appingedam 13 februari 2019

Banners Informatieavonden 24 en 26 juni 2019 algemene banners, banners concept landschapsplan

Ontwerpsessies 2018

Presentatie ontwerpsessie Zuid 26 november 

Presentatie ontwerpsessie Noord 28 november 

Hoofdrapport verkenning N33 Midden-D5_13 februari 2018

Bijlage 1 AlternatiefX-1-luchtfoto- A3

Bijlage 2 Externe veiligheid – GR 25-01-2018 A3

Bijlage 2 Totaal Externe veiligheid -PAG-25012018 A3

Bijlage 3 Kaart natuur A3

Bijlage 4 N33-Verkeer- februari 2018

Bijlage 5 N33-Deelrapport verkeersveiligheid-D4 (SWNL0220790) -12-2-2018-def

Bijlage 6a Akoestiek

Bijlage 6b Rapport_N33_akoestiek_bijlage 1_geluidcontouren deel 1

Bijlage 6b Rapport_N33_akoestiek_bijlage 1_geluidcontouren deel 2

Bijlage 7_Samenvatting_Inpassingsvisie verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

Folder Geluid langs rijkswegen

Hier leest u meer informatie over Nadeelcompensatie

Overige relevantie informatie N33 Midden

Landbouw Effect Rapportage N33 Midden

Rapport gebiedsanalyse Noordbroek

Brochure Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Startbeslissing

Voorverkenning

Nieuwsbrief N33 Midden
Rechts onder in beeld kunt u zich aanmelden voor onze emailnieuwsbrief.

Nieuwsbrief N33 Midden  juni 2020

Nieuwsbrief N33 Midden december 2019

Nieuwsbrief N33 Midden Oktober 2019 (uitnodiging bijeenkomsten geluid)

NieuwsbriefN33 Midden September 2019 (N33 midden en PAS)

Nieuwsbrief N33 Midden Juli 2019

Nieuwsbrief N33 Midden Juni 2019 (uitnodiging inloopbijeenkomsten tussenstand)

Nieuwsbrief N33 Midden April 2019

Nieuwsbrief N33 Midden januari 2019 (uitnodiging)

Nieuwsbrief N33 Midden december 2018

Nieuwsbrief N33 Midden november (uitnodiging vervolg ontwerpsessies) 2018

Nieuwsbrief N33 Midden oktober (Uitnodiging Ontwerpsessies) 2018

Nieuwsbrief N33 Midden oktober 2018