Denk mee!

Samen

N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Het Rijk en de provincie Groningen werken gezamenlijk aan de verdubbeling van de rijksweg N33 tussen Zuidbroek en Appingedam. Dit moet een stimulans geven aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen van Noordoost Groningen.

De afgelopen maanden is de effectenstudie uitgevoerd waarbij zeven alternatieven zijn onderzocht. Eind januari 2018 is alternatief X1 gekozen als voorlopig voorkeursalternatief. Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kan iedereen reageren op het voorkeursalternatief en de Verkenningenrapportage/ 1e fase MER. Daarna wordt, mede op basis van de reacties, het definitieve voorkeursalternatief gekozen.

N33 Midden. Meer weg, meer waarde

Nieuws

Twitter