Over N33

Krimp, economische tegenwind en aardbevingen zetten de leefbaarheid in Noordoost-Groningen onder druk. Om het perspectief voor het gebied te verbeteren, willen de regio en de provincie dat de Eemsdelta beter bereikbaar wordt. In de Eemsdelta is de economische ontwikkeling de laatste jaren fors toegenomen. Sterke sectoren zoals agri & food, chemie, energie en logistiek zijn er rijk vertegenwoordigd. Voor de bereikbaarheid van de Eemsdelta is het verdubbelen van de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam van groot belang. De regio, de provincie en het bedrijfsleven hebben zich hier samen sterk voor gemaakt. Hun inzet heeft geleid tot de bestuurlijke overeenkomst tussen het Rijk en de provincie.

Startsein
Op 26 augustus 2015 heeft de minister van I&M de startbeslissing ‘Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam’ ondertekend. Dit was het startsein voor de Verkenningsfase van het project, dat als doel heeft de bereikbaarheid van deze regio te verbeteren, en zo bij te dragen aan de economische ontwikkeling, duurzaamheid en leefbaarheid van dit gebied. Daarnaast zorgt realisatie van het project voor een verbetering van de verkeersveiligheid van de weg.

Doelen
Het project Verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam heeft twee doelen:
– Het verbeteren van de bereikbaarheid van en naar de Eemshaven via de N33 Midden zodanig dat dit bijdraagt aan de versterking van de regionale economie en leefbaarheid van de regio.
– De verkeersveiligheid op de N33 tussen Zuidbroek en Appingedam zodanig te verbeteren dat in 2030 wordt bijgedragen aan de landelijke streefwaarden voor verkeersveiligheid.

Duurzaamheid
Duurzaamheid is een belangrijke ambitie bij de verdubbeling van de N33 Midden. Samen met de omgeving wordt er gekeken naar kansen op dit gebied. Er wordt ingezet op de thema’s circulaire economie, energie, ecologie & biodiversiteit en sociale relevantie. Er worden diverse bijeenkomsten met specialisten georganiseerd om hier invulling aan te geven. We zoeken actief waar we waarde kunnen toevoegen, want de verdubbeling van de n33 is meer dan asfalt. Daarom luidt onze slogan; Meer weg, meer waarde

Projectorganisatie
Rijkswaterstaat en provincie Groningen hebben een gezamenlijke projectorganisatie ingericht. Hierin zijn beide organisaties vertegenwoordigd. Bij de uitvoering van het werk wordt gekeken naar de mogelijkheden binnen beide organisaties met als criterium ‘best for project’. Op deze manier wordt het beste van de twee organisaties gecombineerd. Dit levert een dynamische werkomgeving op waarin we veel van elkaar leren.

Waar

De rijksweg N33 loopt van Assen-Zuid via Veendam en Appingedam naar de Eemshaven en is 72 km lang. Sinds 2014 is de N33 verdubbeld tussen Assen en Zuidbroek. Momenteel wordt er gewerkt aan een verdere verdubbeling tussen Zuidbroek en Appingedam. Het uitgangspunt is een 2 x 2 autoweg met een maximum snelheid van 100 km per uur.