Duurzaamheid is een belangrijk onderwerp bij de verdubbeling van de N33 Midden. Maar duurzaamheid is een zeer omvangrijk begrip. Welke thema’s zijn nu het meest relevant bij het verbreden van een weg? En wat zijn de kansen en mogelijkheden in de regio? Die zoektocht is nog in volle gang.

Hier wordt de omgeving actief bij betrokken. Er is een bijeenkomst georganiseerd voor de klankbordgroepen en worden in de periode april tot juni interactieve sessies met experts uit de regio georganiseerd. De projectgroep heeft samen met Rijkswaterstaat, provincie, de gemeenten, het Waterschap en de klankbordgroepen aan de hand van de zogenoemde Omgevingswijzer Duurzaamheid een kansenanalyse gemaakt van twaalf duurzaamheidsthema’s. Op basis van deze analyses, hebben de bestuurders besloten om in te zetten op de volgende vier thema’s:

Circulaire economie
In de circulaire economie worden producten en materialen hergebruikt. De grondstoffen die worden gebruikt behouden hun waarde. Bij de verdubbeling van de N33 Midden zoeken we naar mogelijkheden om bestaande materialen opnieuw te gebruiken. Zo kijken we bijvoorbeeld of de hectometerpaaltjes van biobased materialen kunnen worden gemaakt in plaats van plastics.

Energie & Klimaat
Voor de N33 Midden is de ambitie om energieneutraal te zijn. Dat wil zeggen dat het energieverbruik voor bijvoorbeeld de verlichting van de weg in omgeving van de weg zelf opgewekt wordt. Denk hierbij aan het gebruik van LED verlichting en het toepassen van zonnepanelen.

Ecologie & Biodiversiteit
Naast het verbeteren van de weg willen we meehelpen aan het verbeteren van de structuren van natuur en landschap. Hierbij valt onder andere te denken aan bermen met veel bloemen en kruiden (biodiversiteit) en verbindingen tussen natuurgebieden die worden hersteld door de aanleg van duikers. Maar ook de aanleg van wegbermen die het afstromende water van de weg filteren voordat het in het grondwater terechtkomt.

Sociale relevantie
De N33 moet een stimulans geven aan de leefbaarheid, duurzaamheid en economische ontwikkelingen van Noordoost-Groningen.

Concrete ambities
De gezamenlijke zoektocht voor de hierboven genoemde thema’s moet leiden tot een het formuleren van concrete ambities. Samen met bedrijven en specialisten uit de omgeving wordt dit tijdens interactieve sessies verder uitgewerkt. Deze ambities worden vervolgens uitgewerkt tot concrete maatregelen op het gebied van duurzaamheid voor de uitvoering van de verdubbeling van de N33. Heeft u idee├źn over duurzaamheid? Plaats dan een reactie op ons omgevingsplatform.

Alternatieve aanbesteding
De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan tegenwoordig razend snel. En de planprocedure en vervolgens aanbesteding en aanleg van de verdubbeling van een weg duren een aantal jaren. We streven er naar bij de aanbesteding van het werk zoveel mogelijk ruimte te laten voor nieuwe ontwikkelingen. En om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis van de markt op dat moment. Daarom kijken we ook naar alternatieve manieren voor het aanbesteden van een deel van het werk, zodat we maximaal kunnen inzetten op duurzaamheid.