We gaan voor de N33 Midden als volledig energie-neutrale rijksweg!

Het ministerie van I&W en de provincie Groningen spreken de ambitie uit dat de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg wordt aangelegd. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het verbruik van de aanleg ervan wordt gecompenseerd. Dit is tot nu toe nog niet eerder toegepast bij een rijksweg.

Duurzaamheid is vanaf de start een belangrijke ambitie van het project. Juist in dit gebied, waar de effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen dagelijks merkbaar zijn, moeten we investeren in duurzaamheid.

Rijkswaterstaat en provincie Groningen hebben samen met 8 partners op maandag 19 november de intentieverklaring Duurzaamheid getekend. Lees hier de gehele verklaring ‘Samenwerken aan een duurzame N33 Midden’.

Slim en groen
We dagen marktpartijen uit om het energieverbruik bij de aanleg van de weg zo laag mogelijk te houden. Om de CO²-uitstoot vervolgens te compenseren, wordt gebruik gemaakt van zowel huidige technieken zoals zonnepanelen als ook van nieuwe, innovatieve technieken.

Circulair bouwen
Het streven is de N33 zo circulair mogelijk aan te leggen. Dit betekent slim gebruik maken van materialen, zodat deze hergebruikt kunnen worden. Voor de N33 Midden houdt deze ambitie in dat er zoveel mogelijk circulair gebouwd wordt, zowel bij de aanleg als het beheer en onderhoud. We willen zoveel mogelijk gebruik maken van biobased materialen zoals hout en biocomposieten. De viaducten worden, waar mogelijk, op een dusdanige manier gebouwd dat ze ook weer uit elkaar te halen zijn op afzonderlijk grondstoffen niveau.

Altijd in ontwikkeling
We willen maximale ruimte creëren voor toekomstige ontwikkelingen. Want wie weet nu wat er allemaal kan in 2020 of in 2022? De ontwikkelingen gaan zo snel, daar willen we van kunnen profiteren. Daarom zoeken we naar mogelijkheden om hier ruimte voor te creëren bij onze aanbesteding én daarna gebruik te maken van de kennis van de markt.

We zoeken naar flexibiliteit in de aanbesteding
De ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid gaan razend snel. En de planprocedure en vervolgens aanbesteding en aanleg van de verdubbeling van een weg duren een aantal jaren. We streven er dan ook naar om bij de aanbesteding van het werk zoveel mogelijk ruimte te laten voor nieuwe ontwikkelingen. En om zoveel mogelijk gebruik te maken van de kennis van de markt op dat moment. Daarom kijken we ook naar alternatieve manieren voor het aanbesteden van een deel van het werk, zodat we maximaal kunnen inzetten op duurzaamheid.