Werkgroep N33 Tjuchem biedt visiedocument aan

Als gevolg van de opgelopen vertraging bij het project N33 Midden heeft de werkgroep N33 Tjuchem een visiedocument opgesteld. Hiermee willen ze het belang van de verdubbeling voor de regio nogmaals benadrukken.

De verdubbeling betekent een verbetering voor de veiligheid en leefomgeving van de regio. De werkgroep ziet verschillende koppelkansen voor de regio. Ze noemen het document zelf N33 2.0 en vragen aandacht voor het gehele tracé tot aan de Eemshaven. Denk daarbij aan de Eelwerderbrug (over het Eemskanaal) en de veiligheid op het noordelijke deel van het tracé.

Het visiedocument is op woensdag 16 juni in Siddeburen overhandigd aan gedeputeerde Fleur Gräper-van Koolwijk, wethouder Jaap Borg (gemeente Midden-Groningen) en Cas König (directeur Groningen Seaports). De werkgroep wil daarmee het belang van de verdubbeling voor de regio benadrukken en het draagvlak vanuit de directe omgeving laten zien. Ze roepen het bestuur op om de ontstane (financiële) situatie te gebruiken om vooruit te kijken. De werkgroep denkt hier graag in mee.

Toekomstvisie werkgroep N33 Tjuchem