2018 Definitief voorkeursalternatief

De resultaten van de Verkenning, waarin alle alternatieven nader zijn onderzocht, leiden tot een voorgenomen voorkeursalternatief. Dit wordt tijdens een consultatieronde ter visie gelegd.

De reacties worden meegenomen in de keuze voor het definitieve voorkeursalternatief.  Omdat de provincie Groningen het overgrote deel van de kosten betaalt, wordt het definitieve voorkeursalternatief voorgelegd aan Provinciale Staten.