Verder met het voorkeursalternatief (VKA)

Het Voorkeursalternatief wordt momenteel op grond van de Tracéwet nu uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder op detailniveau wordt uitgewerkt. De omgeving betrekken we in ontwerpsessies voor deze verdere uitwerking van de weg en de inpassingen in de omgeving. De OTB fase wordt naar verwachting in het 1e kwartaal van 2020 afgerond.