Uitnodiging vervolgsessie ontwerp landschap

Uitnodiging vervolgsessie ontwerp en landschap omgeving Appingedam

Op 29 en 31 oktober 2018 waren er de eerste sessies voor ontwerp en landschap voor het
Zuidelijk en het Noordelijk deel van de N33 Midden. Op 26 en 28 november zijn er vervolgsessies geweest voor het Zuidelijke deel en voor het Noordelijke deel ‘Huisweersterbos en de omgeving Steendam/Tjuchem’.
De vervolgsessie voor het gedeelte rondom Appingedam is vanwege de lopende discussie rond de zuidelijke aansluiting van Appingedam en ontsluiting Fivelpoort uitgesteld. Nu er over een definitief voorkeursalternatief is besloten nodigen we u uit voor een vervolgsessie op 13 februari over de verdere uitwerking van het ontwerp en het landschapvoor de omgeving Appingedam.

Tijdens de plenaire start koppelen we de stand van zaken uit de eerdere sessies terug. Dit gaat over zowel het wegontwerp als over landschap. Daarbij staan we ook stil bij de resterende ontwerpvragen.Na het plenaire deel gaan we in kleinere groepen uiteen, kijken we naar deelgebieden en horen we graag uw idee├źn en wensen.

Bijeenkomst: Woensdag 13 februari 2019
Locatie: Centrum Kabzeel, Dijkstraat 77, 9901 AP Appingedam

Programma:
19.15 uur: Inloop
19:30 uur: Terugkoppeling stand van zaken en input eerste sessie
20:00 uur: Start sessies ontwerp en landschap
21:30 uur: Einde bijeenkomst

U hoeft zich niet aan te melden!