Terug- en vooruitblik N33 Midden

Terugblik 2020
In meerdere opzichten is 2020 een bijzonder jaar met onzekerheden. Voor ons allemaal in verband met Covid-19. Voor ons project is de financiële situatie bij Aanpak Ring Zuid een extra onzekere factor. Desondanks gaan wij in afwachting van de besluitvorming daarover gedeeltelijk door met onze werkzaamheden.

Ondanks alles zijn er ook zaken waar we als project trots op zijn. We denken daarbij aan de (digitale) bewonersbijeenkomsten die we binnen alle beperkende maatregelen hebben kunnen organiseren. Maar bovenal denken we aan het afgeronde Ontwerp Tracé Besluit. Een belangrijke mijlpaal voor de voortgang van het project.

Vooruitblik 2021
Volgens de huidige planning leggen we het Tracé Besluit (TB) voor de zomer van 2021 voor aan Provinciale Staten (PS) en de Minister. De beantwoording van de zienswijzen (Nota van Antwoord) is onderdeel van dit Tracé Besluit. Een aantal van de ingediende zienswijzen is aanleiding om op sommige locaties het ontwerp (mogelijk) aan te passen. Dit wordt momenteel uitgewerkt en we gaan waar nodig – voor het aanbieden van het Tracé Besluit aan PS en de Minister – in gesprek met belanghebbenden.

We werken aan het Tracé Besluit, maar de grondverwerving – behalve enkele lopende dossiers – is voorlopig stopgezet. Dit betekent dat we vooralsnog geen nieuwe grondverwervingsprocessen starten; dit in tegenstelling tot wat in een eerdere brief aan de grondeigenaren staat.