Start geotechnisch onderzoek

Op 3 februari 2021 is besloten dat een groot deel van ons projectbudget naar Aanpak Ring Zuid in Groningen gaat. De ambitie om het project uit te voeren blijft staan. Daarom gaan een aantal onderzoeken wel door. Het uitvoeren van een geotechnisch onderzoek is daar een van.

Van 8 maart tot en met 2 april 2021 voert adviesbureau Fugro het geotechnisch onderzoek uit. Het onderzoek is nodig om de samenstelling van de grond nader te bepalen. Ze doen handboringen tot ongeveer 5 meter diepte en maken sonderingen tot ongeveer 25 meter diepte.

De betreffende grondeigenaren zijn per brief geïnformeerd over de werkzaamheden. Fugro zet zich in om overlast tot het minimum te beperken.

Sondeerwagen Fugro