Samen aan de ontwerptafel

Op 16 februari jl. vond de eerste ontwerpsessie plaats voor belangenvertegenwoordigers van de omwonenden en bedrijven. Ook de mensen die in hun zienswijze hebben aangegeven betrokken te willen worden waren uitgenodigd. De opkomst was dan ook hoog. De belangrijkste ontwerpkeuzes zijn voorgelegd aan de groep. De ontwerpen zijn hier terug te zien.

Voor de aansluiting bij Siddeburen zijn twee mogelijke oplossingen geschetst waarvan optie B duidelijk de voorkeur van de aanwezigen had. Over de oplossing ter hoogte van het bedrijventerrein Fivelpoort waren de meningen veel meer verdeeld. Hier zijn dan ook vooral alle belangen zorgvuldig in kaart gebracht. Alle input wordt meegenomen in de verdere uitwerking van de ontwerpen. Tijdens een tweede ontwerpsessie in maart worden de bijgewerkte tekeningen getoetst bij de deelnemers.