Projectorganisatie N33 Midden gaat voorlopig verder met kleiner team

Als gevolg van de landelijke problematiek rond stikstof hebben de provincie Groningen en Rijkswaterstaat moeten besluiten om het project voorlopig voort te zetten met een kleinere projectorganisatie.

Het project ondervindt al langere tijd de effecten van de stikstofproblematiek. Het niet kunnen afronden van het Tracébesluit is hier een voorbeeld van. Daarnaast heeft het project ook te maken met een financieel tekort. Onduidelijk is wanneer het Tracébesluit getekend kan worden. We hopen daar begin 2022 duidelijkheid over te krijgen.

De kleinere projectorganisatie werkt aan lopende onderzoeken, zoals bodemonderzoeken. Daarnaast blijft de organisatie bereikbaar voor belanghebbenden. De ambitie om N33 Midden tot uitvoering te brengen, blijft nog steeds onverminderd overeind.