Positief advies commissie m.e.r.

De Commissie m.e.r. heeft het milieueffectrapport eerste fase voor de N33 Midden opnieuw beoordeeld, nadat de aanvulling op de MER is voorgelegd. De Commissie stelt vast dat er nu voldoende informatie is voor de keuze van een voorkeursalternatief. Met dit advies kan de definitieve trac├ękeuze gemaakt worden.

Hier leest u de rapportage Verkenning/1e fase MER, aanvulling MER en het advies van de Commissie m.e.r. Het persbericht van de Commissie m.e.r. over dit advies kunt u hier lezen.

Binnenkort informeren wij u over het de besluitvorming van het definitieve Voorkeursalternatief.