Landbouwverkeer in Noordbroek

Een van de onderdelen van de duurzaamheidsambitie van de N33 Midden is sociale relevantie. We zoeken samen met de omgeving naar kansen die nu of straks bij de aanleg van de N33 Midden ontstaan. Dit kunnen zaken zijn die binnen de projectscope vallen maar ook daarbuiten.

Bij gesprekken met de omgeving kwamen vanuit Noordbroek veel vragen én ideeën over een oplossing voor een al langer spelend probleem. In en rond het dorp is er sprake van relatief veel landbouwverkeer dat gebruik moet maken van de Hoofdstraat in Noordbroek. Een oplossing voor dit probleem waar door de inwoners van Noordbroek aan wordt gedacht is het aanleggen van een parallelweg langs de N33 Midden. Hoewel dit buiten de projectscope voor de N33 Midden valt is de gedachte dat er voor de gemeente Midden-Groningen betere (financiële) mogelijkheden ontstaan door de aanleg van een parallelweg te combineren met de N33 Midden (een zogenaamde koppelkans).

Als vervolg op de onderzoeken door het project N33 Midden heeft de Provincie Groningen een onderzoek laten uitvoeren naar de huidige situatie (een gebiedsanalyse) en het verkeersprobleem in het dorp Noordbroek. In samenspraak met vertegenwoordigers uit de omgeving zijn een zestal mogelijke oplossingen voor het probleem uitgewerkt. De in eerste instantie bedachte oplossing van een parallelweg aan de oostzijde van de N33 is één van de mogelijkheden, maar het kan ook goed zijn dat er andere oplossingen voor het probleem zijn.

Op 13 mei jl. is door de gemeente Midden-Groningen een werksessie gehouden, hier zijn de verschillende oplossingen besproken. Vanuit Noordbroek en omgeving waren ongeveer 25 bewoners en landbouwers aanwezig. Tijdens deze sessie bleken er meer ideeën te zijn over mogelijke oplossingsrichtingen. De volgende stap is om de haalbaarheid van de verschillende oplossingen te onderzoeken om uiteindelijk een keuze te kunnen maken.

De projectorganisatie van de N33 Midden is blij dat er los van de verdubbeling zelf nu ook als gevolg van de het project N33 Midden stappen gemaakt worden in de omgeving.