Onderzoek naar N33 gaat (weer) starten

Medio 2022 is het project van de verdubbeling N33 Midden (Zuidbroek – Appingedam) stil komen te liggen. Aanleiding was het tekort aan budget en de stikstofproblematiek. Provincie Groningen is hierna met de regio in gesprek gegaan hoe zij dit project weer op gang konden brengen. Al vrij snel werd duidelijk dat hierin ook de relatie met de N33 Noord (Appingedam- Eemshaven), inclusief de Eelwerderbrug, moest worden gezocht. Met de Kabinetsreactie “Nij Begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief” van 25 april 2023 is een bedrag van €395 miljoen opgenomen, waarvan €125 miljoen voor N33 Midden.

N33 Midden en Noord inclusief Eelwerderbrug
De intentie is om de doorstart voor N33 Midden vlot in gang te zetten. Er is een nadrukkelijke samenhang tussen de projecten N33 Midden en N33 Noord. Daarom zijn het Rijk en de regio samen  gestart met de voorbereidingen van het MIRT- onderzoek N33 Noord inclusief de Eelwerderbrug. Medio 2024 wordt duidelijk wanneer en hoe het project wordt opgestart.

MIRT-onderzoek
MIRT staat voor Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport. De MIRT-procedure heeft als doel om samen met de omgeving te komen tot een slimme, duurzame en klimaatbestendige oplossing voor de knelpunten op een bepaald traject. Dit wordt gedaan door de opgave breed te onderzoeken en een integrale afweging te maken. Dit onderzoek moet eind 2025 gereed zijn.