Consultatieronde voorkeursalternatief

Alternatief X1 is eind januari als voorlopig voorkeursalternatief gekozen. Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kon iedereen reageren op het voorkeursalternatief en het Verkenningenrapport. Eénenvijftig belanghebbenden hebben gebruik gemaakt van deze mogelijkheid en hebben een zienswijze ingediend.

 

De reacties hadden betrekking op o.a. bereikbaarheid, verkeersveiligheid, natuur, geluid, waterhuishouding, lichthinder. Ook zijn er diverse voorstellen gedaan voor ontwerpaanpassingen voor specifieke situaties. De reacties worden, waar mogelijk, meegenomen bij de verdere uitwerking van het Ontwerp-tracébesluit. Belanghebbenden die een reactie hebben gegeven, ontvangen eind april een persoonlijk antwoord in de zogenoemde Nota van Antwoord.

Goede sfeer op informatiebijeenkomsten
Op dinsdag 20 februari en op donderdag 22 februari jl. zijn er informatiebijeenkomsten geweest in Siddeburen en Appingedam. In totaal hebben we zo’n 250 belangstellenden in een goede sfeer mogen ontvangen. Er zijn goede vragen gesteld, ideeën geopperd en ook zorgen gedeeld.

Definitief voorkeursalternatief Begin april maken de bestuurders een definitieve keuze voor een voorkeursalternatief. Hierbij worden de reacties uit de omgeving meegenomen. In juli wordt het definitieve voorkeursalternatief voorgelegd aan Provinciale Staten.