Bewonersbijeenkomsten over geluid

Op maandag 14 en dinsdag 15 oktober organiseerden we bewonersbijeenkomsten over geluid in Siddeburen en Appingedam.

Wanneer je een rijksweg gaat veranderen, onderhouden of aanleggen, houden we in de gaten of het geluid per referentiepunt onder het geluidproductieplafond blijft en of er maatregelen moeten worden genomen, daarom wordt er een geluidsonderzoek gedaan. De te verwachten hoeveelheid verkeer, het soort asfalt en de ligging van het tracé zijn van invloed op het geluidsniveau van een weg.

Er was uitleg over de gebruikte rekenmethode, hoe het onderzoek is uitgevoerd en hoe effecten worden bepaald. Ook werden tekeningen gepresenteerd met het geluidseffect op woningniveau, diverse experts waren aanwezig om een toelichting daarop te geven. Bezoekers konden in een andere ruimte, de “geluidkamer” zelf ervaren wat het verschil is tussen bijvoorbeeld 50 decibel en 55 decibel, dat werd enorm gewaardeerd.

Er is een beeld gegeven van het geluidsniveau in de toekomst, zo zijn er gegevens gepresenteerd van de referentiesituatie (de situatie in de toekomst zonder wijzigingen aan de N33) en de situatie na de wijzigingen van het tracé.

Wilt u nog meer informatie over geluid? Dan kunt u ook terecht op de website van Rijkswaterstaat