Bestuurders op werkbezoek in de regio

Op uitnodiging van de werkgroep Tjuchem brachten bestuurders Fleur Gräper (gedeputeerde provincie Groningen) en Diederik de Jong (DG Bereikbaarheid Ministerie IenM) een werkbezoek aan het gebied. Zij werden daarbij vergezeld door wethouders Van Bostelen (Appingedam) en Boersma (Slochteren). Het programma voor het werkbezoek is samen met een aantal leden van de klankbordgroepen opgesteld en voorbereid.

Onder de bezielende leiding van Siert van der Laan maakten zij een rondreis door de dorpen langs de N33. Er werd letterlijk en figuurlijk stilgestaan bij de Geerlandweg, het Schildmeer en het punt waar de drie verdubbelingsalternatieven starten. Na een wandeling door het bos van Tjuchem kwam het gezelschap aan bij het dorpshuis waar de Werkgroep Tjuchem een presentatie gaf over het werkontwerp dat zij hebben bedacht. “Zie Tjuchem niet als obstakel dat jullie moeten doorkruisen, maar zie ons ook als gemeenschap en economie waar in geïnvesteerd mag worden.” luidde de boodschap.

De werkgroep Tjuchem bracht daarnaast ook de aandachtspunten en kansen voor Steendam en buurtschap Blokstad onder de aandacht. LTO-lid Nico Vieveen vertelde in een persoonlijke verklaring over de impact op en belangen van de landbouw.

Daarna werd de weg vervolgd naar het bedrijventerrein Fivelpoort waar Harrie Hoek (Eemsdelta/ EZ) en Eduard Mulder (Fivelpoort) vertelden over de belangen voor de economie van de verdubbeling in Noordoost Groningen en de vele kansen die het bedrijfsleven ziet op het gebied van duurzaamheid met deze verdubbeling. Hun advies: “Verbind de verdubbeling van de N33 met de initiatieven in de regio.”