Ambitie N33 Midden: volledig energie neutraal

Provincie Groningen en Rijkswaterstaat spreken de ambitie uit dat de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg wordt aangelegd. Dit betekent dat naast het energieverbruik van de weg ook het energieverbruik van de aanleg van de weg wordt gecompenseerd. Dit is tot nu toe nog niet eerder toegepast bij een rijksweg.

‘We gaan voor de N33 Midden als volledig energie neutrale rijksweg!’ Dat zei Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde van de provincie Groningen vanmiddag tijdens de presentatie van de plannen voor de weg.

Slim en groen De provincie Groningen en Rijkswaterstaat willen dit realiseren door marktpartijen uit te dagen het energieverbruik bij de aanleg van de weg zo laag mogelijk te houden. Vervolgens moet voor een volledig energie neutrale weg de CO²-uitstoot gecompenseerd worden. Daarvoor kunnen bestaande technieken gebruikt worden, zoals zonnepanelen, maar ook nieuwe innovatieve technieken. Daarnaast is het streven de N33 zo circulair mogelijk aan te leggen. Dit betekent slim gebruik maken van materialen, zodat deze hergebruikt kunnen worden. Kortom, een slimme en groene aanpak.

Duurzaamheid, juist hier Met deze ambitie zetten de provincie Groningen en Rijkswaterstaat hoog in op duurzaamheid. Fleur Gräper-van Koolwijk, gedeputeerde van provincie Groningen licht toe: ‘Duurzaamheid is vanaf de start een belangrijke ambitie van het project. Juist in dit gebied, waar de effecten van het gebruik van fossiele brandstoffen dagelijks merkbaar zijn, moeten we investeren in duurzaamheid.

Circulair werken Rijkswaterstaat wil een bijdrage leveren aan de energietransitie en de CO2 uitstoot verminderen en heeft als doelstelling dat alle netwerken in 2030 ten minste energieneutraal zijn en circulair ontworpen. De duurzaamheidsambitie voor de N33 Midden sluit hier prachtig bij aan.

Agnes Bernhardt, districtshoofd van Rijkswaterstaat: ‘De ervaring die we bij de N33 Midden opdoen, is een impuls voor de ontwikkeling naar circulair werken in 2030. Het uitgangspunt daarbij is ‘leren door doen’, samen met marktpartijen.’.

Keuze voorgenomen voorkeursalternatief in januari Voor het Noordelijk deel van de N33 Midden moet nog een keuze worden gemaakt uit zeven alternatieven. De keuze voor dit voorkeursalternatief vraagt meer tijd omdat uit de effectenstudie nog geen doorslaggevend onderscheid blijkt. In januari kiezen provincie en Rijk samen een voorgenomen voorkeursalternatief.

 

Consultatieronde Hierna volgt een consultatieronde voor de omgeving. Daarbij kan iedereen gedurende vier weken kan reageren op de effectenstudie en het voorgenomen voorkeursalternatief. De reacties worden meegenomen in de keuze voor een definitief voorkeursalternatief in het voorjaar van 2018. Daarna wordt het voorkeursalternatief voorgelegd aan Provinciale Staten.