2022 – 2025 Realisatiefase

Het Tracébesluit voor het project is genomen. Er kan gestart worden met de realisatie van de weg. Alle procedures zijn doorlopen en de financiële middelen zijn beschikbaar. De werkzaamheden kunnen beginnen.