Uitnodiging ontwerpsessies

In de volgende planfase wordt het Voorkeursalternatief op grond van de Tracéwet uitgewerkt tot een (Ontwerp)Tracébesluit (OTB). Dit is de fase waarin het ontwerp verder wordt gedetailleerd. Om dit te kunnen doen is input uit de omgeving belangrijk. Hiervoor zijn twee bijeenkomsten georganiseerd op maandag 29 oktober en woensdag 31 oktober, waarin wij een beroep doen op de lokale kennis van omwonenden en belanghebbenden. 

Sessies
Voor deze ontwerpbijeenkomsten is een eerste splitsing gemaakt van het traject in Zuid (maandagavond 29 oktober) en Noord (woensdagavond 31 oktober). De grens tussen Zuid en Noord ligt aan de zuidrand van het Huisweersterbos. Lees alle informatie over de sessies in de nieuwsbrief en meld je snel aan! 

Definitieve keuze
Op 10 oktober 2018 heeft het Bestuurlijk Duo een definitieve keuze gemaakt voor een Voorkeursalternatief. Deze keuze is op 16 oktober door Gedeputeerde Staten van de provincie Groningen vastgesteld. Het definitieve Voorkeursalternatief met de Nota van Antwoord wordt ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten van de provincie Groningen. De stukken en vergaderingen vindt u op de website: www.provinciegroningen.nl