Informatiebijeenkomsten op 20 en 22 februari 2018

Eind januari is alternatief X1 als voorgenomen voorkeursalternatief gekozen. Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kan iedereen reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief en het Verkenningenrapport/eerste fase Milieueffectrapportage (MER). Na deze consultatieronde wordt, mede op basis van de reacties, het definitieve voorkeursalternatief gekozen. Vervolgens wordt dit ter instemming voorgelegd aan Provinciale Staten.

Informatiebijeenkomsten
We organiseren twee informatiebijeenkomsten over het voorgenomen voorkeursalternatief. Op dinsdag 20 februari is er een informatiebijeenkomst in zalencentrum Rehoboth in Siddeburen en op donderdag 22 februari in het ASWA- gebouw in Appingedam. Belangstellenden kunnen tussen 17.00 en 20.00 uur binnenlopen om zich te laten informeren. Om 17.30 uur en 19.30 uur vinden er plenaire presentaties plaats.

Rapporten inzien
De rapporten liggen van 16 februari tot en met 16 maart 2018 ter inzage op de volgende locaties:
– Het provinciehuis van de provincie Groningen, Sint Jansstraat 4 te Groningen
– Het stadskantoor Appingedam, Wilhelminaweg 14 te Appingedam
– Het gemeentehuis Midden Groningen, Hoofdweg 10a te Slochteren
– Het gemeentehuis Midden Groningen, Gorecht-Oost 157 te Hoogezand
– Het gemeentehuis Delfzijl, Johan van Den Kornputplein 10 te Delfzijl

Reageren
U kunt van 16 februari tot en met 16 maart a.s. reageren op het Verkenningenrapport/ 1e fase MER en het voorkeursalternatief. Stuur uw reactie digitaal naar N33midden@provinciegroningen.nl of per post naar Provincie Groningen, t.a.v. project N33 Midden, postbus 610, 9700 AP Groningen. U kunt ook reageren op het omgevingsplatform.