Informatiebijeenkomst quickscan

Op vrijdag 14 september (16.00 uur) is er een informatiebijeenkomst over de resultaten van de quickscan aansluiting Appingedam gehouden.

In opdracht van het bestuurlijk duo is er onderzoek gedaan naar de mogelijkheden om de aansluiting Appingedam te optimaliseren.

Aanleiding
Bij het voorgenomen besluit van het voorkeurstracé zijn er zorgen uitgesproken door ondernemers, bewoners en gemeente Appingedam over de bereikbaarheid van o.a. verschillende bedrijven en het centrum van Appingedam. In opdracht van het bestuurlijk duo heeft het projectteam van de N33-Midden gezocht naar mogelijkheden om deze aansluiting te optimaliseren. Een eerste inventarisatie met een aantal ondernemers en de gemeenten Appingedam en Delfzijl heeft geleid tot 5 mogelijke varianten op de huidige aansluiting. De varianten zijn onderzocht en de uitkomsten van de quickscan zijn tijdens deze bijeenkomst gepresenteerd en er was gelegenheid om vragen te stellen.

Besluitvormingsproces
Deze bijeenkomst is vooral bedoelt om direct betrokkenen te informeren over de uitkomst van de quickscan. De uitkomsten met reacties nemen wij mee voor het bestuurlijk duo. Het proces rond het advies van de commissie m.e.r. wordt volgende week afgerond en de besluitvorming door het bestuurlijk duo staat voor 10 oktober a.s.

Was u er niet bij? Lees hier dan de presentatie terug.

Rapportage quickscan leest u hier