Omgevingsplatform

Van 16 februari tot en met 16 maart 2018 kon iedereen reageren op het voorgenomen voorkeursalternatief X1 en de verkenningenrapportage. Op dit moment worden de reacties verwerkt en is het omgevingsplatform tijdelijk gesloten.

Belanghebbenden die hebben gereageerd ontvangen eind april een reactie middels de Nota van Antwoord die per email wordt toegestuurd.