Omgevingsplatform

Met het omgevingsplatform hopen wij brede input te vergaren om te komen tot een tracé die zoveel mogelijk belangen in de omgeving heeft meegewogen, het draagvlak te versterken en te laten zien dat wij de omgeving serieus nemen.