Denk mee

Op ons Omgevingsplatform kunt u het voorkeursalternatief bekijken en uw wensen en aandachtspunten plaatsen via de rode knop ‘nieuwe melding’. (Indien de link niet werkt adviseren wij om de website te refreshen (F5).

 

Omgevingsplatform

Met het omgevingsplatform hopen wij brede input te vergaren om te komen tot een tracé die zoveel mogelijk belangen in de omgeving heeft meegewogen, het draagvlak te versterken en te laten zien dat wij de omgeving serieus nemen.

Downloads

Hieronder vindt u alle documenten over de N33 Midden.

Nota van Antwoord 16 oktober 2018

Persbericht definitieve keuze X1

Kaart X1

Rapportage Quick Scan Appingedam

Getekende intentieverklaring Duurzaamheid N33 Midden

 

Kennisgeving N33 Midden voorgenomen voorkeursalternatief 2018

Folder voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden

Onderbouwing voorgenomen voorkeursalternatief

Ontwerpsessies 2018

Presentatie ontwerpsessie Zuid 26 november 

Presentatie ontwerpsessie Noord 28 november 

 

 

Hoofdrapport verkenning N33 Midden-D5_13 februari 2018

Bijlage 1 alternatief A-luchtfoto- A3

Bijlage 1 Alternatief B-luchtfoto – A3

Bijlage 1 Alternatief C-luchtfoto- A3

Bijlage 1 AlternatiefX-1-luchtfoto- A3

Bijlage 1 Alternatief X-2-luchtfoto- A3

Bijlage 2 Externe veiligheid – GR 25-01-2018 A3

Bijlage 2 Totaal Externe veiligheid -PAG-25012018 A3

Bijlage 3 Kaart natuur A3

Bijlage 4 N33-Verkeer- februari 2018

Bijlage 5 N33-Deelrapport verkeersveiligheid-D4 (SWNL0220790) -12-2-2018-def

Bijlage 6a Akoestiek

Bijlage 6b Rapport_N33_akoestiek_bijlage 1_geluidcontouren deel 1

Bijlage 6b Rapport_N33_akoestiek_bijlage 1_geluidcontouren deel 2

Bijlage 7_Samenvatting_Inpassingsvisie verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

 

Folder Geluid langs rijkswegen

Hier leest u meer informatie over Nadeelcompensatie

 

Overige relevantie informatie N33 Midden

Presentatie bijeenkomst N33 18-09-2017

Brochure Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Startbeslissing

Voorverkenning

 

Nieuwsbrief N33 Midden
Rechts onder in beeld kunt u zich aanmelden voor onze emailnieuwsbrief.

Nieuwsbrief N33 Midden november (uitnodiging vervolg ontwerpsessies) 2018

Nieuwsbrief N33 Midden oktober (Uitnodiging Ontwerpsessies) 2018

Nieuwsbrief N33 Midden oktober 2018 

Nieuwsbrief N33 Midden augustus 2018

Nieuwsbrief N33 Midden mei 2018

Nieuwsbrief N33 Midden april 2018

Nieuwsbrief N33 Midden Consultatieronde maar 2018

Nieuwsbrief informatiebijeenkomsten N33 Midden februari 2018

Nieuwsbrief keuze voorkeursalternatief X1 januari 2018

Nieuwsbrief N33 Midden Volledig energie neutrale rijksweg_november 2017

Nieuwsbrief N33 Midden september 2017

Nieuwsbrief N33 Midden april 2017

Nieuwsbrief N33 Midden februari 2017