Denk mee

Op ons Omgevingsplatform kon u tot 1 februari 2020 het voorkeursalternatief bekijken en uw wensen en aandachtspunten plaatsen.

Sinds 1 februari 2020 is het platform “dicht” zodat alles verwerkt kan worden in het Ontwerp Tracé besluit, wat naar verwachting in het voorjaar van 2020 gereed zal zijn. Deze voorstellen worden dan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt o.a. aangekondigd in de Staatscourant en de regionale dagkrant en de huis-aan-huiskranten. Belanghebbenden kunnen hier dan nog een zienswijze op indienen.

 

Omgevingsplatform

Met het omgevingsplatform hopen wij brede input te vergaren om te komen tot een tracé met draagvlak, waarvoor zoveel mogelijk reacties uit de omgeving zijn geïnventariseerd en waarbij de belangen van omwonenden zijn meegenomen.

Op 1 februari 2020 zetten wij het omgevingsplatform dicht, dan verwerken we de laatste opmerkingen. Zo komen we tot een Ontwerp-Tracé besluit.
De verwachting is dat dit in het voorjaar van 2020 klaar is. Deze voorstellen worden dan gedurende zes weken ter inzage gelegd. Dit wordt o.a. aangekondigd in de Staatscourant en de regionale dagkrant en de huis-aan-huiskranten. Belanghebbenden kunnen hier dan nog een zienswijze op indienen.

 

Downloads

Hieronder vindt u alle documenten over de N33 Midden.

Nota van Antwoord 16 oktober 2018

Persbericht definitieve keuze X1

Kaart X1

Rapportage Quick Scan Appingedam

Getekende intentieverklaring Duurzaamheid N33 Midden

Kennisgeving N33 Midden voorgenomen voorkeursalternatief 2018

Folder voorgenomen voorkeursalternatief N33 Midden

Onderbouwing voorgenomen voorkeursalternatief

Ontwerpsessies en Bijeenkomsten 2019

Bewonersavond Appingedam 13 februari 2019

Banners Informatieavonden 24 en 26 juni 2019 algemene banners, banners concept landschapsplan

Ontwerpsessies 2018

Presentatie ontwerpsessie Zuid 26 november 

Presentatie ontwerpsessie Noord 28 november 

Hoofdrapport verkenning N33 Midden-D5_13 februari 2018

Bijlage 1 AlternatiefX-1-luchtfoto- A3

Bijlage 2 Externe veiligheid – GR 25-01-2018 A3

Bijlage 2 Totaal Externe veiligheid -PAG-25012018 A3

Bijlage 3 Kaart natuur A3

Bijlage 4 N33-Verkeer- februari 2018

Bijlage 5 N33-Deelrapport verkeersveiligheid-D4 (SWNL0220790) -12-2-2018-def

Bijlage 6a Akoestiek

Bijlage 6b Rapport_N33_akoestiek_bijlage 1_geluidcontouren deel 1

Bijlage 6b Rapport_N33_akoestiek_bijlage 1_geluidcontouren deel 2

Bijlage 7_Samenvatting_Inpassingsvisie verdubbeling N33 Zuidbroek – Appingedam

Folder Geluid langs rijkswegen

Hier leest u meer informatie over Nadeelcompensatie

Overige relevantie informatie N33 Midden

Brochure Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Nota van Antwoord Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Kennisgeving Notitie Reikwijdte en Detailniveau

Startbeslissing

Voorverkenning

Nieuwsbrief N33 Midden
Rechts onder in beeld kunt u zich aanmelden voor onze emailnieuwsbrief.

Nieuwsbrief N33 Midden december 2019

Nieuwsbrief N33 Midden Oktober 2019 (uitnodiging bijeenkomsten geluid)

NieuwsbriefN33 Midden September 2019 (N33 midden en PAS)

Nieuwsbrief N33 Midden Juli 2019

Nieuwsbrief N33 Midden Juni 2019 (uitnodiging inloopbijeenkomsten tussenstand)

Nieuwsbrief N33 Midden April 2019

Nieuwsbrief N33 Midden januari 2019 (uitnodiging)

Nieuwsbrief N33 Midden december 2018

Nieuwsbrief N33 Midden november (uitnodiging vervolg ontwerpsessies) 2018

Nieuwsbrief N33 Midden oktober (Uitnodiging Ontwerpsessies) 2018

Nieuwsbrief N33 Midden oktober 2018